Cukrář 29-54-H/01

Studium tříleté učebního oboru 29-54-H/01 Cukrář se uskutečňuje podle stejnojmenného školního vzdělávacího oboru z roku 2017. Zkrácenou verzi učebního plánu a plnou verzi školního vzdělávacího plánu naleznete v připojených souborech.
V reakci na revizi Rámcových vzdělávacích plánů je od 1. září 2022 zaveden do výuky nový Školní vzdělávací program. Podle nového ŠVP se vzdělají od září 2022 první ročníky, druhé a třetí pokračují podle platného ŠVP z roku 2017 a to až do konce svého studia.