Dopravní prostředky 23-45-M/01

Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích v dopravních firmách, ve stanicích technické kontroly apod., např. na pracovních pozicích technik údržby, revizní technik,ekonom a plánovač údržby, diagnostik, mechanik úseku, zkušební technik, servisní technik, inspekční technik, technický kontrolor, přijímací technik, manažer provozu, a to především při pracovních činnostech souvisejících s provozem dopravních prostředků, s jejich údržbou a opravami.
Mohou se také uplatnit ve strojírenských firmách jako mistři, pracovníci kontroly jakosti, při racionalizaci údržby a opravárenských činností, při diagnostice poruch, v oblasti péče o provozuschopnost dopravních prostředků, při řízení a organizaci provozních činností, v oblasti obchodně technických služeb apod. Absolventi jsou připraveni pro založení a vedení soukromé firmy v oblasti dopravy nebo servisu. Absolventi jsou připraveni i pro studium na vysokých školách, zejména technického směru.

Od 1.9.2015 počínaje prvním ročníkem je obor vyučován podle upraveného školního vzdělávacího programu "Silniční doprava". Obor je cílen na praktické využití odborných znalostí, zejména v oblasti provozování silničních vozidel. Učební plán pro první ročník je společný pro všechny obory průmyslové školy, specializace začíná od druhého ročníku.

Podrobný popis studijní oboru je uveden v níže přiloženém školním vzdělávacím programu.