Hotelnictví 65-42-M/01

Školní vzdělávací plán "HOT - Hotelnictví a turismus" je zaměřen především na praktické činnosti a výuku cizích jazyků, které mohou žáci prověřovat v praxi v rámci odborného výcviku, konaného v zahraničí. Žáci během studia absolvují 13 týdnů povinné praxe a řadu povinných odborných akcí. Po celou dobu studia je zařazeno týdně 8 hodin studia cizích jazyků.
V reakci na revizi Rámcových vzdělávacích plánů je od 1. září 2022 zaveden do výuky nový Školní vzdělávací program. Podle nového ŠVP se vzdělají od září 2022 první ročníky, druhé až čtvrté pokračují podle platného ŠVP z roku 2018 a to až do konce svého studia.
V připojených souborech lze nalézt zkrácený učební plán oboru Hotelnictví a kompletní verzi školního vzdělávacího programu.