Informace pro žáky Hotelové školy

Kontakt na sekretariát Hotelové školy - p.Kálalová /736482067/,

.