Informační technologie 18-20-M/01

Obor Informační technologie je zaměřen na činnosti v oblasti ICT.

Od 1.9.2015 zahajujeme výuku podle upravenehé školního vzdělávacího programu, kde rozšiřujeme praktické využití znalostí. Učební plán pro 1. ročník studia je společný pro všechny obory průmyslové školy, specializace zahajuje od druhého ročníku. 

V reakci na revizi Rámcových vzdělávacích plánů je od 1. září 2022 zaveden do výuky nový Školní vzdělávací program. Podle nového ŠVP se vzdělají od září 2022 první ročníky, druhé až čtvrté pokračují podle platného ŠVP z roku 2019 a to až do konce svého studia. 

Podrobný popis studijní oboru je uveden v níže přiloženém školním vzdělávacím programu.