Kuchař - číšník 65-51-H/01

Studium v oboru Kuchař - číšník 65-51-H/01 se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu Kuchař nebo Číšník. V přiloženém souboru naleznete zkrácenou verzi učebního plánu a plnou verzi školního vzdělávacího plánu "Kuchař" a školního vzdělávacího programu "Číšník - servírka", které jsou v platnosti od roku 2017.
V reakci na revizi Rámcových vzdělávacích plánů je od 1. září 2022 zaveden do výuky nový Školní vzdělávací program. Podle nového ŠVP se vzdělají od září 2022 první ročníky, druhé a třetí pokračují podle platného ŠVP z roku 2017 a to až do konce svého studia.