Microsoft Teams velká podpora distančního vzdělávání

Již od začátku školního roku se naši učitelé začali intenzivně připravovat na případné další uzavření škol a přechod na distanční formu výuky, která je od nového školního roku pro žáky povinná. Na základě zkušenosti z jarního období bylo rozhodnuto rozvíjet znalosti zejména v oblasti využití Microsoft Teams. V žádném případě to neznamená, že to bude jediný nástroj distanční výuky a vždy záleží hlavně na vyučujícím, jakou formu vzdělávání nakonec zvolí.
Znalosti okolo využití "Teamsů" jsou nutné jak na straně učitelů, tak i na straně žáků. Žáci níže naleznou krátké video, které se věnuje využití Microsoft Teams ze strany studentů.
Krátké video „Jak pracovat s Microsoft TEAMs z pohledu studenta“
https://www.youtube.com/watch?v=suIwA2dvxD4&feature=emb_logo