MODERNÍ ŠKOLA 4.0 – úspěšný projekt strojařů SPŠ Teplice

Vojtěch Češka, Denis Fleischer, Jakub Krása, Zuzana Nedbálková, Filip Uxa, Vojtěch Vlasák, Denis Masopust, Antonín Polášek, Radek Solar
Strojaři z teplické průmyslovky v čele s p. uč. Hanou Ilkivovou úspěšně dokončili roční projekt. Motivační program Moderní škola 4.0 vyhlásil na podzim 2019 Ústecký kraj. K spolupráci jsme si přizvali žáky ze ZŠ Buzulucká, kteří se od září stali našimi studenty. „Naším cílem bylo navrhnout, vyrobit a zkompletovat stavebnici základních kinematických mechanismů,“ uvádí zástupce ředitele Vladimír Koudelka. „Předpokládalo se modelování v systému Inventor a vlastní výroba součástí pomocí 3D tisku.
První společná schůzka žáků průmyslovky a základní školy se uskutečnila letos v lednu, v rámci dne otevřených dveří na průmyslové škole. Po seznámení s pravidly soutěže si studenti rozdělili úkoly a začali tvořit. Úkoly řešili po vyučování a z velké části pracovali samostatně doma. K dispozici měli například program Inventor, profesionální 3D CAD software pro navrhování a strojírenství.
Bohužel jarní karanténa další spolupráci ztížila. Proto závěrečná fáze projektu proběhla až na podzim 2020. „Zapojení školy do soutěže hodnotíme jednoznačně jako pozitivní. Zejména pro zvýšení znalostí o přípravě podkladů pro 3D tisk a jeho následné provedení, ve vytvoření sady pomůcek a také ve využití finančních prostředků na nákup 3D tiskárny, která umožnila vytisknout i větší modely,“ zhodnotil projekt Vladimír Koudelka.
Podle učitele odborných předmětů, Zdeňka Kulhánka, škola díky projektu získala kvalitnější 3D tiskárnu, dostatek náplní a multifunkční laserovou tiskárnu pro tisk A3 výkresů. Rovněž IT učebna mohla být vybavená moderními SSD disky. „Po celou dobu projektu vládla příjemná týmová atmosféra,“ říká k soutěži Hana Ilkivová. „Věříme, že studenti nabyté zkušenosti zúročí v průběhu studia a jednou i v praxi. Modely, které vyrobili, plánujeme využít při další výuce odborných předmětů.“ Zapojení školy do soutěže hodnotíme jednoznačně jako pozitivní. Zapojení studenti se mohou těšit na odměny.
Už teď přemýšlíme, jak ještě lépe přistoupit k další výzvě. Při zpracování dalšího projektu se pokusíme najít spojence i mezi našimi partnerskými společnostmi, a ještě více propojit teorii s praxí.

E-teplicko
http://www.e-teplicko.cz/zpravy/teplice/212996-studenti-vytvorili-staveb...

Teplický deník
https://teplicky.denik.cz/ctenar-reporter/prumyslovaci-uspesne-dokoncili...

Tags: