Naše škola v Budapešti

V rámci projektu mobility žáků středních odborných škol Erasmus+ jsme vyslali v únoru 2018 20 našich žáků a 2 dozorující učitele. Za místo pracovní praxe jsme zvolili Budapešť, zahraniční praxe trvala 3 týdny. Stáž byla realizována v období 26.2.2018 - 16.3.2018. Pedagogický dozor vykonávali 2 doprovodní učitelé pro polovinu stáže, v druhé polovině stáže byli prostřídáni 2 dalšími učiteli.

Na stáži se účastnili žáci různých oborů, např. gastronomie, ale také i žákyně obchodní akademie. Žáci měli možnost vyzkoušet si práci pro maďarské zaměstnavatele v exkluzivních společnostech jakými jsou třeba Restaurace Gundel, nebo Memories of Hungary. Žáci bydleli v centru Budapešti, celý pobyt byl hrazen z grantu Erasmus+, v rámci kterého žáci také absolvovali kulturní program (prohlídka Terror Háza).

Mimo pracovní náplně si také užívali volného času v Budapešti, který byl velmi pestrý, což také dokládají i přiložená fotodokumentace. Žáci se obohatili po stránce profesní, ale také poznali novou kulturu Maďarska, nabrali nové kontakty a měli možnost zlepšit se v angličtině. Projekt byl hodnocen celkově pozitivně a byl dobrou zkušeností pro všechny zúčastněné strany."