Obchodní akademie

Obchodní akademie byla za 1. republiky jedinou českou střední obchodní školou na severu Čech. Mezi její nejvýznamnější absolventy patří generálporučík František Fajtl, stíhací pilot RAF, nositel Řádu bílého lva a Řádu M. R. Štefánika i britského vyznamenání Distinguished Flying Cross.

Obchodní akademie je státní školou, na které se vyučuje studijní obor 63-41-M/02 Obchodní akademie – čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou. Sídlo školy je v Teplicích, Poštovní 3.

Cílem školy je vychovat úspěšného ekonoma, který se díky svému odbornému vzdělání dobře uplatní v praxi. Proto škola klade důraz na důkladnou znalost účetnictví, ekonomie, marketingu, managementu, české i cizojazyčné obchodní korespondence a praktické zvládnutí výpočetní techniky. Za velmi důležité považuje Obchodní akademie ovládnutí 2 světových jazyků (nabízí ANJ, NEJ) a spolehlivou znalost českého jazyka.

Škola se zaměřuje na to, aby její absolventi mohli úspěšně pracovat ve státní správě, v bankách, pojišťovnách, v podnicích a aby se uplatnili i v drobném podnikání. K tomuto účelu slouží předměty jako je ekonomika soukromého podnikání, finance a bankovnictví, účetnictví na počítači, daně a další dle zájmu studentů.

Ve 2. a 3. ročníku žáci procházejí odbornou praxí ve výše zmíněných institucích.

Všichni studenti mají možnost složit státní zkoušku z psaní na počítači a složit certifikáty z cizích jazyků Cambridge first certificate nebo Zertifikat Deutsch. Kvalitní přípravu studentů k těmto zkouškám a ke studiu na VŠ umožňují semináře z jazyků a z matematiky.

Naši absolventi studují na vysokých školách především ekonomického zaměření, na vyšších odborných školách, další absolvují jazykové kurzy nebo si prohlubují jazykové znalosti v zahraničí jako au-pair.