Oslava 100 let Obchodní akademie Teplice

1. 10. 2022 po 17 hod
Milí absolventi, milé absolventky, vážení hosté, návštěvníci, děti,
děkujeme vám za velkou účast na oslavách Obchodní akademie Teplice. Moc nás potěšily vaše vzkazy a poděkování.
Byli jsme svědky mnohých milých setkání a velkého vzpomínání.
Děkujeme za skvělou spolupráci a podporu kolegů a kolegyň z Hotelové školy a Jídelny U kantora. Současně děkujeme všem velkým i menším partnerům, sponzorům, kteří nám pomohli, aby oslavy byly opravdu grandiózní.
Věřte, že přípravy na oslavy byly náročné, ale nelitujeme.
BRZY se můžete těšit na fotografie z oslav zde na webových stránkách i na FB: Obchodka Teplice a Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice. A na Instagramu: obchodkateplice.

ČESKÝ ROZHLAS 30. 9. + 1. 10. 2022
https://sever.rozhlas.cz/obchodni-akademie-v-teplicich-slavi-100-let-vyr...

E-TEPLICKO 1. 10. 2022
http://www.e-teplicko.cz/zpravy/teplice/217810-obchodni-akademie-v-tepli...

TEPLICKÝ DENÍK 1. 10. 2022
https://teplicky.denik.cz/zpravy_region/obchodni-akademie-teplice-oslava...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pozvání na oslavy:
Milí absolventi, milé absolventky, vážení hosté,
již tento pátek pro vás otvíráme OBCHODNÍ AKADEMII u příležitosti 100. výročí založení školy.

Oslavy jsme zahájili v pátek 9. 9. 2022 ve 12:00 h průvodem studentů městem. A že nás bylo vidět i slyšet. Před průmyslovkou nás čekalo překvapení v podobě velmi milého a bouřlivého přivítání. Průmyslováci, děkujeme. Před kulturním domem náš průvod pozdravil ředitel školy a náměstek primátora Jiří Štábl. Ve 14 hod ředitel školy Mgr. Jiří Nekuda a primátor města Bc. Hynek Hanza zasadili za účasti zástupců pedagogů a studentů památný strom v Botanické zahradě Teplice.
Hlavní část oslav propukne v pátek 30. 9. 2022, kdy dopoledne bude patřit studentům školy a od 19.00 h zveme naše příznivce na jedinečnou večerní prohlídku věže. V sobotu 1. 10. 2022 otvíráme dveře pro veřejnost a všechny naše absolventy a absolventky: „Přijďte se podívat a zavzpomínat na vaše mladí a krásná školní léta. V prostorách školy je možno shlédnout výstavu o historii a současnosti školy, kulturní program v podobě tanečního vystoupení a módní přehlídku dobových kostýmů. Dále bude možné navštívit stánek s upomínkovými předměty a fotokoutek. Občerstvení bude připraveno ve školních dobových kavárnách a baru. Samozřejmě i letos se těšíme na setkávání s absolventy v rámci jejich třídních srazů. Je nejvyšší čas svolat své bývalé spolužáky. Pojďte s námi zavzpomínat na uplynulých 100 let.
Současně v Domě kultury v Teplicích právě probíhá výstava. Přijďte se podívat.
*****************************************************************************************
Obchodní akademie Teplice slaví 100 let od založení první české střední ekonomické školy na severu Čech.
Srdečně zveme všechny naše bývalé učitele, absolventy, současné i bývalé zaměstnance a příznivce školy na oslavy významného výročí naší školy, které se bude konat 30. 9. a 1. 10. 2022.
Informace k oslavám budeme průběžně zveřejnovat na webových stránkách školy a FB Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, Obchodka Teplice a na Instagramu ochodkateplice.
Pokud projevíte o naši akci zájem, kontaktujte Mgr. Olgu Dlouhou, zástupkyni ředitele školy ( , tel. 608 482 076), Janu Waicovou, vedoucí sekretariátu (tel.778 701 259) nebo koordinátorku oslav Ing. Miroslavu Novotnou ( ).
Oslavy výročí OA Teplice jsou organizovány ve spolupráci se spolkem Volnočasové aktivity mládeže teplických škol, spolek, se sídlem Teplice, Benešovo náměstí 604/1, PSČ 415 01, zastoupeného předsedkyní Ing. Zdeňkou Kovácsovou, IČ 2748431, tel.: 739 219 338, e-mail: .
Rozhodnete-li se oslavy 100. výročí založení Obchodní akademie Teplice podpořit, můžete své finanční dary zaslat na č. účtu: 107-2248890237/0100, pod VS 30092022. Stejně tomu bude i v případě věcného daru.
******************************************************************
TŘÍDNÍ SRAZY jsou vítány
Budova školy bude přístupna absolventům a veřejnosti dle zveřejněného programu:
30. 09. 2022 19 – 21 h – noční prohlídka věže
01. 10. 2022 10 – 17 h – prohlídka budovy školy a věže
Během soboty 1. 10. budou ve škole otevřeny 3 kavárny na krátké posezení a občerstvení návštěvníků. Z kapacitních důvodů není možné v těchto kavárnách pořádat třídní srazy.
Učebny budou určeny pro výstavy a další připravované činnosti.
Prosíme proto všechny organizátory třídních srazů o zajištění časově delšího posezení pro své kolegy v blízkých restauračních zařízeních.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.
Za organizační výbor: Mgr. Olga Dlouhá
********************************************************************
Pátek 9. 9. 2022 - zahájení oslav - průvod studentů městem
Trasa průvodu:
Budova OA v Poštovní ulici (12:00 h) – Lípová ul. – ul. U Císařských lázní – ul. U Krupské brány – Benešovo nám. zastávka před SPŠ (12:15) – ul. U Radnice – nám. Svobody u kašny pozdrav průvodu náměstkem primátora Jiřím Štáblem a ředitelem školy Mgr. Jiřím Nekudou, podél OC Galerie do ul. Dlouhá – Zámecké nám. – kolem jídelny gymnázia ke Gymnáziu ul. Zelená – zpět na Zámecké nám. – ul. Lázeňská – před DK Teplice, kde průvod skončí. Předpokládaný konec v cca 13:00.
Zdroj: https://teplicky.denik.cz/ctenar-reporter/obchodni-akademie-teplice-slav...

BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ č. 8/2022, str. 21
https://www.bilina.cz/cs/bilinsky-zpravodaj/2022.html

DUCHCOVSKÉ NOVINY č. 9/2022 str. 5
https://www.duchcov.cz/assets/File.ashx?id_org=3371&id_dokumenty=23253

TEPLICKÝ DENÍK 7. 9. 2022
https://teplicky.denik.cz/ctenar-reporter/obchodni-akademie-teplice-slav...

TEPLICKÝ DENÍK 8. 9. 2022
https://teplicky.denik.cz/zpravy_region/blizi-se-kulate-vyroci-zacinaji-...

E-TEPLICKO 8. 9. 2022
http://www.e-teplicko.cz/zpravy/co-se-chysta/217683-chysta-se-ke-100-vyr...

E-TEPLICKO 11. 9. 2022
http://www.e-teplicko.cz/zpravy/teplice/217697-slavnostni-pruvod-student...

BOTANICKÁ ZAHRADA, Teplice
https://www.botanickateplice.cz/novinka/obchodni-akademie-teplice-vysadi...

TEPLICKÝ DENÍK 25. 9. 2022
https://teplicky.denik.cz/ctenar-reporter/obchodni-akademie-teplice-slav...