Podnikání 64-41-L/51

Studium se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu Podnikání. Učební obor je určen pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem. Obor absolvovaného studia není rozhodující. V příloze naleznete zkrácenou verzi platného učebního plánu a plnou verzi školního vzdělávacího plánu "podnikání".
V reakci na revizi Rámcových vzdělávacích plánů je od 1. září 2022 zaveden do výuky nový Školní vzdělávací program. Podle nového ŠVP se vzdělají od září 2022 první ročník, druhý ročník pokračuje podle platného ŠVP z roku 2017.