Sociální činnost

Oborem vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost od 1. 9. 2018 rozšiřujeme vzdělávací nabídku o nový obor
Absolventi tohoto oboru jsou připravování na práci v sociálních službách, nejen v kamenných zařízeních, ale i v terénu. Odborné kompetence jsou rozvíjeny nejen teoretickou a praktickou přípravou na půdě školy, ale od druhého ročníku do konce studia především odbornou přípravou v zařízeních našich partnerů. Mezi partnery nalezneme domovy důchodců, Arkádii, Oblastní spolek Červeného kříže nebo Selesiánské středisko. Důrazem na jazykovou přípravu jsou absolventi připravování i na poskytování služeb v zahraničí.
V reakci na revizi Rámcových vzdělávacích plánů je od 1. září 2022 zaveden do výuky nový Školní vzdělávací program. Podle nového ŠVP se vzdělají od září 2022 první ročníky, druhé až čtvrté pokračují podle platného ŠVP z roku 2018 a to až do konce svého studia.