VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ, PREVENCE

Hotelová škola

Pracovna MP a VP č.400 /3p/

Výchovný poradce - Mgr. Monika Skramušská, e-mail:
Konzultační hodiny: sudy týden středu od 9:45 do 10:45
lichý týden čtvrtek od 9:45 do 10:45
Dále dle potřeby individuálně po vzájemné domluvě.

Metodik prevence - Mgr. Kateřina Řeháčková e-mail:
Konzultační hodiny: sudý týden ve středu od 9:45 do 10:45
lichý týden v pondělí od 9:45 do 10:45
Dále dle potřeby individuálně po vzájemné domluvě.

Obchodní akademie

Výchovný poradce Ing. Miroslava Novotná, e-mail:
Konzultační hodiny:
Dále dle potřeby individuálně po vzájemné domluvě.

Metodik prevence: Ing. Zdenka Suchomelová, e-mail
Konzultační hodiny:

Dále dle potřeby individuálně po vzájemné domluvě.

Střední průmyslová škola

Výchovný poradce Ing. Miroslava Novotná, e-mail:
Konzultační hodiny:
Dále dle potřeby individuálně po vzájemné domluvě.

Metodik prevence: Mgr. Marcela Šudichová, e-mail:
Konzultační hodiny: středa 12h - 12:30, čtvrtek 9:45 -10:30

Dále dle potřeby individuálně po vzájemné domluvě.