VÝSLEDKY 5. kolo PŘ do šk. r. 2022/2023

Ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, Benešovo náměstí 1, rozhodl v souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění o počtu přijatých v rámci 5. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.
Výsledkové listiny naleznete v níže uvedené příloze.

Přijatý uchazeč na jeden z oborů musí svůj úmysl zahájit vzdělávání na naší škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 11. července 2022.
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Místo odevzdání pro všechny obory:

Budova Obchodní akademie
Poštovní 3, 415 01 Teplice
- v době prázdnin: 1. - 11. 7. 2022 (8:00-14:00)

Budova Střední průmyslové školy
Benešovo nám. 604/1, 415 01 Teplice
- v době prázdnin: 1. - 8. 7. 2022 (8:00-14:00)

Budova Hotelové školy
Smetanovo nám. 786, 415 01 Teplice
- 27. 6. - 1. 7. 2022 (8:00-14:00)

V případě dotazů kontaktujte sekretariát školy:
HŠ: +420 736 482 067 - p. Glossová
SPŠ: +420 778 701 259 - p. Waicová