Jak vyplnit zápisový lístek?

Publikováno:

Pro uchazeče jsme připravili krátký návod, jak vyplnit zápisový lístek ke vzdělávání ve střední škole – vzor naleznete v příloze.

Zápisový lístek obdržíte na své základní škole, popř. vám jej vydá krajský úřad příslušný podle místa vašeho trvalého bydliště – žádost naleznete v příloze.

Společně se zápisovým lístkem prosím odevzdejte:

- 1 x průkazovou fotografii na žákovský průkaz ISIC (podepsanou na zadní straně)

- Žádost o vydání průkazu ISIC (vyplněnou a podepsanou spolu s poplatkem 350 Kč - žádost naleznete v příloze
- Vyplněný školní dotazník – údaje do školní matriky - dotazník naleznete v příloze
- Souhlas se zpracováním osobních údajů - GDPR /naleznete v příloze
- V případě výukových obtíží šetřených v PPP - doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC

1. Termín odevzdání zápisového lístku je nejpozději:

do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků

  1. Místo odevzdání zápisového lístku:
  2. Budova Hotelové školy: Smetanovo náměstí 786, 415 01 Teplice
  3. Budova Střední průmyslové školy: Benešovo náměstí 604/1, 415 01 Teplice (OA + SPŠ)
  4. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Přejeme hodně štěstí všem uchazečům v rámci vyhodnocení dalších kol přijímacího řízení

Nepřehlédněte

1

Děkujeme p. Milanu Stryjovi za unikátní fotografie naší školy.

Škola z Mlýnské ul.

Vážení návštěvníci a přátelé školy, rádi bychom Vám poděkovali za Váš čas, který jste s námi strávili při tradičním otevření 129leté školní věže v rámci 869. Lázeňské sezóny v Teplicích. Doufáme, že jste si odnesli jen samé příjemné zážitky 🤩. Během…

Škola z Mlýnské ul.

V rámci zahájení Lázeňské sezóny se studenti školské rady rozhodli zpříjemnit tento den soutěžemi v rámci následujícího Mezinárodního dne dětí. Studenti si připravili 6 stanovišť, a to překážkovou dráhu, stříhání bonbónů, skákání přes švihadlo na…