Hotelová škola

Obchodní akademie

Studijní obor:

Obchodní akademie

Střední průmyslová škola

ADOPTROWING NA OBCHODCE

Dne 10. května 2022 odstartovali BORCI z Obchodní akademie svoji účast v projektu s názvem ADOPTROWING, který úzce souvisí s blížícím se Mistrovstvím světa ve veslování 2022, které proběhne v září 2022 v Národním olympijském centru v Račicích.

Vyhlášeno 3. kolo PŘ do šk. r. 2022/2023

Ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, Benešovo náměstí 604/1,
stanovil v souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění:

1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

Hotelovka vyrazila za kulturou

Ve čtvrtek 12. 5. 2022 se vydali studenti hotelovky za doprovodu svých učitelů do Městského divadla Most, aby zhlédli divadelní představení z pera Carla Goldoniho: Sluha dvou pánů.

Vyhlášeno 2. kolo PŘ do šk. r. 2022/2023

Ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, Benešovo náměstí 604/1,
stanovil v souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění:

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 - 2. kolo

VÝSLEDKY 1. kola PŘ do šk. r. 2022/2023 – MATURITNÍ OBORY

Ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, Benešovo náměstí 1, p. o. rozhodl v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění o seznamu přijatých uchazečů v rámci 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

TEPLICKO vesluje 2022

Ve čtvrtek 28.4.2022 držíme palce našim borcům:)

VÝSLEDKY 1. kola PŘ do šk. r. 2022/2023 - UČEBNÍ OBORY

Ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, Benešovo náměstí 1, p. o.
rozhodl v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění o seznamu přijatých uchazečů
v rámci 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

Návod k vyplnění zápisového lístku

Pro uchazeče jsme připravili krátký návod jak vyplnit zápisový lístek ke vzdělávání ve střední škole – viz níže uvedená příloha.
Zápisový lístek obdržíte na své základní škole, popř. vám jej vydá krajský úřad příslušný podle místa vašeho trvalého bydliště.

Stránky

Přihlásit se k odběru Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice RSS