Akce nejen pro žáky ZŠ

Dobrý den,
Mé jméno je Michal Bravanský a jsem jedním z organizátorů soutěže Expedice Mars.

V neděli 27.6.2021 uspořádalo ČESKO vesluje road show ve veslování. Naše škola byla vyznamenaná jako škola s nejvyšším počtem bodů v poslední sezoně, a tak se stala partnerem celé akce. Studenti Obchodní akademie a Průmyslovky v čele s p. uč.

Dne 9. 6. 2021 na OA vyvrcholil kurz „Úspěšné výběrové řízení“. Žáci v rámci projektu absolvovali přípravu na jimi vybrané výběrové řízení a vlastní pohovor. Měli možnost volit mezi těmito pozicemi: účetní, personalista – junior, bankéř, asistent ředitele logistiky a obchodní manažer – junior.

ČESKO VESLUJE a Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice vás zvou na ROAD SHOW.

Letošní praktické maturitní zkoušky zahájili žáci Hotelové školy:

Kroužek pro žáky ZŠ na SPŠ Teplice ve spolupráci s DDM Teplice.

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (je jednou z 8 fakult ČVUT), detašované pracoviště v Děčíně
se stala naší PARTNERSKOU ŠKOLOU.
Dne 21.4.2021 podepsalo vedení naší školy a ČVUT FJFI DOHODU O SPOLUPRÁCI.

Vážení uchazeči, stejně jako vy, rodiče tak i školy procházejí obdobím značné nejistoty okolo vývoje stran pandemie COVID-19 a s tím spojený postup okolo přijímacího řízení na školní rok 2021/2022.

Jedním z problémů, který v současné době řeší střední odborné školství, je velmi omezená možnost praktického výcviku. Na Hotelové škole v Teplicích zvolili pro poslední ročníky, které mají před zkouškami, formu konzultace jednoho vyučujícího a jednoho žáka.

Projekty v dobách distanční výuky

Stránky