Hotelová škola

Studijní obory:

Hotelnictví

Podnikání

Učební obory:

Kuchař; Číšník, Servírka; Cukrář

Obchodní akademie

Studijní obor:

Obchodní akademie

Střední průmyslová škola

Praktické maturitní zkoušky jsou za námi

V měsíci dubnu naši studenti opět předvedli dovednosti získané během čtyřletého studia u praktických maturitních zkoušek. Dovolujeme si jako názornou ukázku zveřejnit několik fotografií. Nyní už nezbývá nic jiného než jim popřát mnoho štěstí u písemné a ústní části maturitní zkoušky.

Vyhlášeno 2.kolo PŘ do šk.roku 2015/16

Ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, Benešovo náměstí 1 stanovil v souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění:
Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 – 2.kolo

Výsledky PŘ do školního roku 2015/16 - UČEBNÍ OBORY A NÁSTAVBA

Ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, Benešovo náměstí 1,p.o. rozhodl v souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění o počtu přijatých v rámci 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016.

Výsledky přijímacího řízení do šk. roku 2015/16 - obor Dopravní prostředky

Ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, Benešovo náměstí 1, p.o. rozhodl v souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění o počtu přijatých v rámci 1.

Výsledky přijímacího řízení do šk. roku 2015/16 - obor Strojírenství

Ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, Benešovo náměstí 1, p.o. rozhodl v souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění o počtu přijatých v rámci 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 pro obor Strojírenství.

Výsledky přijímacího řízení do šk. roku 2015/16 - obor Informační technologie

Ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, Benešovo náměstí 1,p.o. rozhodl v souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění o počtu přijatých v rámci 1.

Výsledky přijímacího řízení do šk. roku 2015/16 - obor Obchodní akademie

Ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, Benešovo náměstí 1, p.o. rozhodl v souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění o počtu přijatých v rámci 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 pro obor Obchodní akademie

Výsledky přijímacího řízení do šk. roku 2015/16 - obor Hotelnictví

Ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, Benešovo náměstí 1, p.o. rozhodl v souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění o počtu přijatých v rámci 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 pro obor Hotelnictví.

OA v "protidrogovém vlaku"

Žáci druhého ročníku měli 15. dubna možnost navštívit unikátní projekt „protidrogový vlak“.

Seminář, který byl tak trochu jiný...

Naše Hotelová škola je zapojena do projektu AHR a v jeho rámci proběhly u nás další dva semináře: "Jak se dělá marketing restaurací" a "Moderní číšník a servírka".

Stránky

Přihlásit se k odběru Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice RSS