Anglický jazyk pro mírně pokročilé

Publikováno:

Začátek kurzu: 20. 9. 2023

Kód kurzu: 8702

Cena: 3.900,- Kč

Hodinová dotace: 60

Kdy: Středa

Čas: 16:00 - 17:30

Lektor - Mgr. Miroslav Stojčenko


Tento kurz je určen zájemcům, kteří již mají základní znalosti angličtiny a potřebují je osvěžit a rozšířit. Zájemci o kurz používají přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, budoucí čas (všechny tři způsoby), běžně používané předložky a spojky a frázová slovesa, zájmena a přídavná jména. Jednoduše se domluví v základních situacích (v restauraci, v obchodě, na letišti, ve městě při orientaci) a konverzují o běžných tématech (všední den a víkend, vzhled a vlastnosti, oblečení, dovolená a svátky, domácí práce, nakupování a problémy při nakupování, životní zkušenosti, město a jeho popis, zdravý životní styl). Také dovedou položit otázku ve všech třech časech a odpovědět na ni a dovedou se podrobně představit a mluvit o sobě.

Náplň kurzu: Účastníci kurzu si rozšíří znalosti a jazykové dovednosti v anglickém jazyce, získají větší jistotu při dorozumění se v běžných každodenních situacích, při komunikaci s ostatními. Důraz je kladen na schopnost konverzace, budeme procvičovat poslech, prácovat s texty. Společně rozšíříme Vaši slovní zásobu a procvičíme potřebné gramatické struktury.

Přesný začátek kurzu bude v brzké době upřesněn.


V případě dotazů ohledně výuky zavolejte telefonní číslo 777 081 679, rádi Vám všechny dotazy zodpovíme. Přihlásit se můžete na telefonním čísle 777 081 679 nebo e-mailem na stojcenko@sostp.cz .

Nepřehlédněte

0 borci na SPŠ

SPŠ Teplice se díky nadšení a úsilí Michaela Kříže z V2A a garanta pana Jana Hrubého poprvé zúčastnila prestižní soutěže pro střední školy. Soutěž přilákala rekordních 12 týmů z celého Ústecka, Karlovarska a Liberecka, které soutěžily ve vytváření…

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, chtěli bychom Vám blahopřát k přijetí Vaší dcery/ Vašeho syna do 1. ročníku Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy a při této příležitosti Vám chceme sdělit několik základních informací, které se týkají začátku…

2. kolo

2. kolo přijímacího řízení slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí, nebo se v 1. kole nikam nehlásili (tito se ale v 2. kole mohou hlásit jen do nematuritních oborů). Důležité termíny: od 20. května 2024 –…