Hotelová škola - Přijímací řízení na školní rok 2023/2024

Nejdůležitější informace k přijímacímu řízení na školní rok 2023/2024:

1. Termín odevzdání zápisového lístku je nejpozději:

do 10. května 2023 – učební obory

do 16. května 2023 – maturitní obory

Odvolání proti rozhodnutí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení – poštou, osobně v sekretariátu školy nebo datovou schránkou. Odvolání podané prostřednictvím e-mailu není přípustné.

2. Místo odevzdání zápisového lístku:

  1. Budova Hotelové školy: Smetanovo náměstí 786, 415 01 Teplice
  2. Budova Střední průmyslové školy: Benešovo náměstí 604/1, 415 01 Teplice (OA + SPŠ)
  3. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
  4. Uchazeče o nástavbové studium v případě přijetí žádáme o závazné potvrzení vaše úmyslu vzdělávat se v nástavbovém studiu na naší škole. Toto rozhodnutí potvrďte nejpozději do 16. května 2023 e-mailem na adresu: glossova@sostp.cz.

Do předmětu e-mailu uveďte: Nástavbové studium

Do obsahu e-mailu uveďte: Závazně potvrzuji nástavbové vzdělávání na vaší škole, příjmení, jméno, datum narození

Úvodní třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků:

Ve středu  21. června 2023 od 16:00 h – učební obory, budova Hotelové školy, Smet. nám. 786, Teplice

Ve čtvrtek 22. června 2023 od 16:00 h:

Hotelnictví, Sociální činnost – budova Hotelové školy, Smet. nám. 786, Teplice

Ve čtvrtek 22. června 2023 od 16:30 h:

Obchodní akademie – budova Obchodní akademie, Poštovní 3, Teplice

Ve čtvrtek 22. června 2023 od 17:00 h:

Strojírenství, Dopravní prostředky, Informační technologie – budova Střední průmyslové školy, Benešovo. nám. 604/1, Teplice

V níže přiložených souborech naleznete podrobné informace k přijímacímu řízení na školní rok 2023/2024. V souborech také naleznete dokumenty pro uchazeče z Ukrajiny.

Přejeme hodně štěstí všem uchazečům maturitních, učebních oborů i nástavbového studia v rámci vyhodnocení přijímacího řízení.

Nepřehlédněte

6B1C11EA-F1CB-4E87-BA5D-B7BA505A1EF9_1_105_c

Do druhé poloviny se přehoupla stáž ve Švédsku, žáci si užívají zaměstnaneckých benefitů v luxusních švédských autoservisech, pracují v dílnách a učí se novým dovednostem, které jsou pro jejich profesní dráhu nezbytné. Ve volném čase závodí na…

Banner 2

NNTB slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak žákům a jejich rodičům s řešením různých problémů a situací ve škole. Skrze NNTB můžete upozornit např. na šikanu mezi žáky, kyberšikanu, užívání návykových látek, sebepoškozování,…

70 let TUL oslavy

Technická univerzita v Liberci a její nejstarší Fakulta strojní letos slaví výročí 70 let od založení. Jubileum si nejrůznějšími akcemi připomíná po celý rok 2023. Těšit se můžete na workshopy, přednášky, koncerty, prohlídky laboratoří, výstavy,…