Obchodní akademie - Přijímací řízení na školní rok 2023/2024

Nejdůležitější informace k přijímacímu řízení na školní rok 2023/2024:

1. Termín odevzdání zápisového lístku je nejpozději:

do 10. května 2023 – učební obory

do 16. května 2023 – maturitní obory

Odvolání proti rozhodnutí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení – poštou, osobně v sekretariátu školy nebo datovou schránkou. Odvolání podané prostřednictvím e-mailu není přípustné.

2. Místo odevzdání zápisového lístku:

  1. Budova Hotelové školy: Smetanovo náměstí 786, 415 01 Teplice
  2. Budova Střední průmyslové školy: Benešovo náměstí 604/1, 415 01 Teplice (OA + SPŠ)
  3. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
  4. Uchazeče o nástavbové studium v případě přijetí žádáme o závazné potvrzení vaše úmyslu vzdělávat se v nástavbovém studiu na naší škole. Toto rozhodnutí potvrďte nejpozději do 16. května 2023 e-mailem na adresu: glossova@sostp.cz.

Do předmětu e-mailu uveďte: Nástavbové studium

Do obsahu e-mailu uveďte: Závazně potvrzuji nástavbové vzdělávání na vaší škole, příjmení, jméno, datum narození

Úvodní třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků:

Ve středu  21. června 2023 od 16:00 h – učební obory, budova Hotelové školy

Ve čtvrtek 22. června 2023 od 16:00 h:

Hotelnictví, Sociální činnost, Podnikání – budova Hotelové školy, Smet. nám. 786, Teplice

Ve čtvrtek 22. června 2023 od 16:30 h:

Obchodní akademie – budova Obchodní akademie, Poštovní 3, Teplice

Ve čtvrtek 22. června 2023 od 17:00 h:

Strojírenství, Dopravní prostředky, Informační technologie – budova Střední průmyslové školy, Benešovo. nám. 604/1, Teplice

V níže přiložených souborech naleznete podrobné informace k přijímacímu řízení na školní rok 2023/2024. V souborech také naleznete dokumenty pro uchazeče z Ukrajiny.

Přejeme hodně štěstí všem uchazečům maturitních, učebních oborů i nástavbového studia v rámci vyhodnocení přijímacího řízení.

 

Nepřehlédněte

2 stroj

Studenti 2. ročníku Petr Kára a Petr Vykouk se 1. 12. 2023 zúčastnili soutěže v 3D tisku na Technické univerzitě v Liberci. Po několikaměsíčním snažení vezli na univerzitu své dílo. Sice se neumístili mezi prvními třemi týmy, ale domů si vezou cenné…

IMG_1077

Díky dlouhodobé spolupráci s mezinárodní firmou Edgewell měli žáci druhých ročníků možnost seznámit se s provozem výrobního podniku zaměřeného na výrobu jednorázových holítek. Dopoledne jsme strávili poznáváním celého výrobního procesu v této…

1 třída

Mysleli jste, že ekonomie je jen pro dospělé? Omyl! 21. 11. 2023 ožila Obchodní akademie soutěžním duchem u příležitosti 6. ročníku soutěže "Mladý ekonom". Hlavními hvězdami byli žáci základních škol - ti, co sedí možná právě teď vedle vás ve třídě!…