MZ 2024 - Obchodní akademie

Publikováno:

Ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, v souladu   s § 77 - § 82 zákona č. 561/2004, školského zákona v platném znění, v souladu s vyhláškou   č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách v platném znění, určuje nabídku, formu a termíny konání povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro jarní i podzimní zkušební období v roce 2024 takto: viz přílohy.

Ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, stanovil podle § 19 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou:

Písemnou práci z českého jazyka a literatury a písemnou práci z cizího jazyka budou žáci ručně zapisovat do formulářů připravených školou. Výjimkou jsou pouze žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek, kteří mají v posudku uvedeno pro napsání písemné práce použití PC.

Nepřehlédněte

Ekonomický tým 2023 Děčín 3

Jiří Vávra, Jakub Šupol a Petr Sim úspěšně reprezentovali naši školu v krajském kole soutěže Ekonomický tým, která se konala 3. 10. 2023 na Evropské obchodní akademii v Děčíně. Umístili se na na krásném třetím místě! Soutěž byla testem nejen…

IMG_1599

Dne 27.9. 2023 třída 2.A OA navštívila Senát. Na programu byla prohlídka Valdštejnského paláce s průvodkyní, která žákům podala zajímavý výklad k historii paláce. Následně se žáci přesunuli do části budovy, kde zasedá Senát ČR. Zde se jich ujal…

Fulbrightgrantees_19_09_23_267

Díky spolupráci s Fulbrightovou komisí na budoucí školní rok jsme se zúčastnili slavnostního přivítání amerických stipendistů. Program dne začal v Senátu České republiky. Stipendisty, mentory a ředitele škol přijal předseda Senátu pan Miloš Vystrčil…