MZ 2024 - Obchodní akademie

Publikováno:

Ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, v souladu   s § 77 - § 82 zákona č. 561/2004, školského zákona v platném znění, v souladu s vyhláškou   č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách v platném znění, určuje nabídku, formu a termíny konání povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro jarní i podzimní zkušební období v roce 2024 takto: viz přílohy.

Ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, stanovil podle § 19 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou:

Písemnou práci z českého jazyka a literatury a písemnou práci z cizího jazyka budou žáci ručně zapisovat do formulářů připravených školou. Výjimkou jsou pouze žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek, kteří mají v posudku uvedeno pro napsání písemné práce použití PC.

Nepřehlédněte

Sportovní kurz 2. roč. 24 (2)

S potěšením oznamujeme, že sportovní kurz pro žáky 2. ročníků, který se konal od 3. do 7. června 2024 ve Starých Splavech se letos zdárně vyvedl. Žáci měli možnost zapojit se do různých sportovních aktivit včetně tenisu, fotbalu, badmintonu, beach…

IMG_9985

…a odstartuje Olympijský festival u jezera Most! Krásné jezero s jednou z nejčistších vod u nás, olympijská atmosféra i nekončící sportovní možnosti! Takový bude Olympijský festival. Už se nemůžeme dočkat!

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, chtěli bychom Vám blahopřát k přijetí Vaší dcery/ Vašeho syna do 1. ročníku Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy a při této příležitosti Vám chceme sdělit několik základních informací, které se týkají začátku…