MZ 2024 - Obchodní akademie

Publikováno:

Ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, v souladu   s § 77 - § 82 zákona č. 561/2004, školského zákona v platném znění, v souladu s vyhláškou   č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách v platném znění, určuje nabídku, formu a termíny konání povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro jarní i podzimní zkušební období v roce 2024 takto: viz přílohy.

Ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, stanovil podle § 19 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou:

Písemnou práci z českého jazyka a literatury a písemnou práci z cizího jazyka budou žáci ručně zapisovat do formulářů připravených školou. Výjimkou jsou pouze žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek, kteří mají v posudku uvedeno pro napsání písemné práce použití PC.

Nepřehlédněte

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, chtěli bychom Vám blahopřát k přijetí Vaší dcery/ Vašeho syna do 1. ročníku Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy a při této příležitosti Vám chceme sdělit několik základních informací, které se týkají začátku…

studentský festival

Zážitky, inspirace a nové dovednosti na studentském festivalu. Výběr našich 30 nejlepších žáků napříč ročníky se zúčastnil inspirativního a obohacujícího setkání na studentském festivalu “Creative Minds”, který byl pořádán Inovačním centrem…

Kytičkový den 15.5.2024

Obchodní akademie se i letos zapojila do sbírky pořádané Ligou proti rakovině, která se konala 15.5.20224. Letos jsme prodali neuvěřitelných 1 761 kytiček! Dárci byli opravdu štědří. Výtěžek ze sbírky bude použit na podporu onkologického výzkumu, na…