MZ 2024 - Obchodní akademie

Publikováno:

Ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, v souladu   s § 77 - § 82 zákona č. 561/2004, školského zákona v platném znění, v souladu s vyhláškou   č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách v platném znění, určuje nabídku, formu a termíny konání povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro jarní i podzimní zkušební období v roce 2024 takto: viz přílohy.

Ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, stanovil podle § 19 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou:

Písemnou práci z českého jazyka a literatury a písemnou práci z cizího jazyka budou žáci ručně zapisovat do formulářů připravených školou. Výjimkou jsou pouze žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek, kteří mají v posudku uvedeno pro napsání písemné práce použití PC.

Nepřehlédněte

IMG_1077

Díky dlouhodobé spolupráci s mezinárodní firmou Edgewell měli žáci druhých ročníků možnost seznámit se s provozem výrobního podniku zaměřeného na výrobu jednorázových holítek. Dopoledne jsme strávili poznáváním celého výrobního procesu v této…

1 třída

Mysleli jste, že ekonomie je jen pro dospělé? Omyl! 21. 11. 2023 ožila Obchodní akademie soutěžním duchem u příležitosti 6. ročníku soutěže "Mladý ekonom". Hlavními hvězdami byli žáci základních škol - ti, co sedí možná právě teď vedle vás ve třídě!…

Gábi 2

19 studentů Obchodní akademie se v sobotu 2. prosince 2023 pokusilo v dostatečném předstihu složit Cambridge B2 First certificate. Pokud budou úspěšní, nahrazují si v předstihu maturitní zkoušku z angličtiny, kterou by jinak konali až v květnu…