Jeden den vysokoškolákem UJEP FSE

Publikováno:
vysokosk_vond

Jeden den vysokoškolákem? Proč si to nevyzkoušet, když nám to Fakulta sociálně ekonomická umožní!

20. 11. 2023 se naši žáci zúčastnili akce Jeden den vysokoškolákem na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Jak zvládnout trému? A jak se připravit na nepředvídatelné okolnosti během prezentování? Na tyto otázky jsme nalezli odpovědi na interaktivní přednášce, kde si žáci mohli vyzkoušet své řečnické dovednosti. A byli opravdu skvělí!

Součástí návštěvy univerzity byla prohlídka celého Kampusu UJEP a Invačního centra Ústeckéo kraje, se kterým UJEP úzce spoluracuje při přípravě a realizaci některých předmětů. V inovačním centru jsme si vyzkoušeli, jak řešit a pracovat s problémy kolem nás, a jak v nich hledat možnosti podnikání.

Den na univerzitě nám umožnil nahlédnout do atmosféry vysokoškolského prostředí a byl pro nás obohacujícím zážitkem. Děkujeme.

Michala Vondroušová

 

 

Fotogalerie

Nepřehlédněte

IMG_1077

Díky dlouhodobé spolupráci s mezinárodní firmou Edgewell měli žáci druhých ročníků možnost seznámit se s provozem výrobního podniku zaměřeného na výrobu jednorázových holítek. Dopoledne jsme strávili poznáváním celého výrobního procesu v této…

1 třída

Mysleli jste, že ekonomie je jen pro dospělé? Omyl! 21. 11. 2023 ožila Obchodní akademie soutěžním duchem u příležitosti 6. ročníku soutěže "Mladý ekonom". Hlavními hvězdami byli žáci základních škol - ti, co sedí možná právě teď vedle vás ve třídě!…

Gábi 2

19 studentů Obchodní akademie se v sobotu 2. prosince 2023 pokusilo v dostatečném předstihu složit Cambridge B2 First certificate. Pokud budou úspěšní, nahrazují si v předstihu maturitní zkoušku z angličtiny, kterou by jinak konali až v květnu…