Jeden den vysokoškolákem UJEP FSE

Publikováno:
vysokosk_vond

Jeden den vysokoškolákem? Proč si to nevyzkoušet, když nám to Fakulta sociálně ekonomická umožní!

20. 11. 2023 se naši žáci zúčastnili akce Jeden den vysokoškolákem na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Jak zvládnout trému? A jak se připravit na nepředvídatelné okolnosti během prezentování? Na tyto otázky jsme nalezli odpovědi na interaktivní přednášce, kde si žáci mohli vyzkoušet své řečnické dovednosti. A byli opravdu skvělí!

Součástí návštěvy univerzity byla prohlídka celého Kampusu UJEP a Invačního centra Ústeckéo kraje, se kterým UJEP úzce spoluracuje při přípravě a realizaci některých předmětů. V inovačním centru jsme si vyzkoušeli, jak řešit a pracovat s problémy kolem nás, a jak v nich hledat možnosti podnikání.

Den na univerzitě nám umožnil nahlédnout do atmosféry vysokoškolského prostředí a byl pro nás obohacujícím zážitkem. Děkujeme.

Michala Vondroušová

 

 

Fotogalerie

Nepřehlédněte

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, chtěli bychom Vám blahopřát k přijetí Vaší dcery/ Vašeho syna do 1. ročníku Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy a při této příležitosti Vám chceme sdělit několik základních informací, které se týkají začátku…

studentský festival

Zážitky, inspirace a nové dovednosti na studentském festivalu. Výběr našich 30 nejlepších žáků napříč ročníky se zúčastnil inspirativního a obohacujícího setkání na studentském festivalu “Creative Minds”, který byl pořádán Inovačním centrem…

Kytičkový den 15.5.2024

Obchodní akademie se i letos zapojila do sbírky pořádané Ligou proti rakovině, která se konala 15.5.20224. Letos jsme prodali neuvěřitelných 1 761 kytiček! Dárci byli opravdu štědří. Výtěžek ze sbírky bude použit na podporu onkologického výzkumu, na…