HACKITHON 2022 - 2. místo SPŠ Teplice

Publikováno:
1__hackithon_logo

Studenti SPŠ Teplice uspěli na Hackithonu

V pátek 3. 6. 2022 od 17 hod se na katedře informatiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně konal tzv. HACKITHON, tedy akce, kdy máte vymezený čas na vytvoření určitého zadání. V tomto případě šlo o 24 hodin, kdy se může, ale také nemusí spát. Dva studenti z teplické průmyslovky si vybrali téma „Návrh algoritmu pro detekci jader a obalů buněk na snímcích z mikroskopu“. Konkrétně šlo o Tomáše Valentu a Daniela Zwespera z V3B, s nimi v týmu byli ještě dva studenti inženýrského studia katedry informatiky a dohromady se jim podařilo získat druhé místo. Kromě nových zkušeností si vítězové odnesli i finanční odměnu. Ke skvělému výsledku jim možná pomohl i catering, který zajišťovala naše Hotelová škola.

K implementaci použili knihovnu OpenCV, která je určená pro počítačové vidění. Taktéž byl zpracován research pro použití strojového učení, ale po 12 hodinách bylo rozhodnuto, že bude použita jen knihovna OpenCV. K vytvoření byly použity ještě další knihovny jako např. Flask, SciPy a scikit. Celé řešení je opensource dostupné na platformě GitLab.

Páteční noc se dá prožít různě, a o to více výhercům gratulujeme! A zároveň doufáme, že příští rok se zúčastní ještě více našich studentů.
Pavel Štrobl, učitel IT
VÝSLEDKY:
https://hackithon.ujep.cz/vysledky/

TEPLICKÝ DENÍK
https://teplicky.denik.cz/ctenar-reporter/studenti-sps-teplice-uspeli-na...


Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem pořádá ve dnech 3. až 4. června soutěž s názvem HACKITHON 2022, která je určená pro (nejen) vývojáře starší 15 let (zejména z řad studentů středních a vysokých škol). Jedná se o soutěž týmů v řešení zadaných úloh z oblasti tvorby praktických open-source aplikací na téma zpracování a vizualizace (otevřených) dat. Týmy budou soutěžit o ceny v celkové výši 35 tis. Kč. Soutěži předchází 6 tematických přípravných workshopů (vždy od 16.00 v CP-6.13, poprvé již v úterý 24. května). Veškeré detaily (včetně pracovní verze zadání, registrace apod.) jsou k dispozici na webové stránce: https://hackithon.ujep.cz/.

Budeme rádi, když se do soutěže (a přípravných workshopů) zapojí také studenti Vaší školy, proto Vás prosím, abyste jim informaci zprostředkovala (případně zainteresovaným vyučujícím). Studenti se nemusejí registrovat jako tým, přestože jde o týmovou soutěž, neboť z registrovaných jednotlivců se sestaví vhodně složené týmy na začátku soutěže. Také se nemusejí obávat, pokud nemají velké programátorské zkušenosti. Jednak nějaké ještě mohou před soutěží nabýt (např. v rámci přípravných workshopů, které soutěži předcházejí a kterých se Vaši studenti mohou zúčastnit, i když se do soutěže nakonec nezaregistrují) a jednak právě o jejich rozvinutí v rámci soutěže jde. V daném případě z našeho úhlu pohledu opravdu platí, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Nakonec poznamenávám, že se studenti, resp. jejich rodiče nemusejí obávat, že o ně nebude postaráno.

Přípravné workshopy
Účastníci hackathonu se ve dnech před jeho zahájením budou moci zúčastnit přípravných workshopů, jejichž cílem je zprostředkovat klíčové dovednosti, které mohou účastníci hackathonu využít při řešení soutěžních úloh. Typickým obsahem workshopů bude problematika otevřených dat, programování v Pythonu a jeho knihovnách (pandas aj.), zpracování a vizualizace dat (tvorba webových aplikací).

Konkrétně proběhnou přípravné workshopy v budově CPTO (Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem) v učebně 6.13 vždy od 16.00 dle následujícího harmonogramu:
i ONLINE
videokonferenční místnost Portabo Room -
https://bbb.portabo.cz/b/adm-hcf-swp

úterý 24. května: Open Data (úvod do problematiky)
středa 25. května: Základy programování v Pythonu
čtvrtek 26. května: Interaktivní vizualizace dat pomocí Plotly/Dash
úterý 31. května: Zpracovaní geodat (GIS/geopandas)
středa 1. června: Úvod do strojového učení
čtvrtek 2. června: Manipulace s daty pomocí knihovny pandas

OTÁZKY a ODPOVĚDI
Kdy akce proběhne?
Začíná se v pátek 3. června v 17.00 a končí v sobotu 4. června v 17.00. Pojedeme přes noc!

Proč se zúčastnit?
Přispějete dobré věci (praktickému využití a sdílení dat).
Získáte zkušenosti s prací v týmu, sebeprezentací apod.
Zúročíte a rozšíříte své odborné zkušenosti a dovednosti.
Seznámíte se se zajímavými osobnostmi.
Získáte dobrý pocit z dobře vykonané práce a poznáte „její cenu“.
Co můžete vyhrát?
Odborná porota určí pořadí soutěžících na základě průběhu „hákování“ (aktivní a tvůrčí přístup) a prezentace řešení, přičemž zohlední funkčnost výstupu, využití poskytnutých dat, originalitu, inovativnost, efektivitu a udržitelnost řešení.

Tři nejlepší řešení, resp. týmy budou odměněny cenami v hodnotách:
1. místo: 20000 Kč
2. místo: 10000 Kč
3. místo: 5000 Kč
Všichni (i ti, kteří nevyhrají) si odnesou diplom a stuhu.

Úspěšné návrhy aplikací by neměly skončit v koši. Zadavatelé je rádi využijí, záleží jen na jejich případné dohodě s tvůrci na další spolupráci.

Jaké bude zázemí?
Strava a nealkoholické pití bude all inclusive (platí do vyčerpání zásob).
Se vždy dobrou radou a užitečnou pomocí budou k dispozici odborní mentoři (do vyčerpání).
K dispozici bude profesionální technická podpora, IT infrastruktura (přístup na Wi-Fi) a počítačové učebny (přesto doporučujeme dostavit se s vlastním zařízením vhodným pro návrh a vývoj zvoleného řešení).
K odreagování nebudou chybět Chill Zones, které nabídnou mimo jiné stolní tenis, stolní fotbal, deskové hry a seznamovací hry (nevíme ale ještě, co to poslední znamená).
K odpočinku budou k dispozici Dream Zones (kvalitní a čerstvě vytřené podlahy). Vlastní karimatky a spacáky, nezapomeňte vzít s sebou.

Fotogalerie

Nepřehlédněte

Návrh bez názvu (6)

Od 1. července začínají školní prázdniny, během kterých se mnozí z vás zapojí do prázdninových brigád. Pro tyto aktivity budete potřebovat potvrzení o studiu. Pokud jste si ho ještě nevyzvedli, můžete o něj jednoduše požádat online a potvrzení…

_DSC1207

V úterý 25. června se naše průmyslová škola opět proměnila v epicentrum automobilového světa při pořádání 11. ročníku Autosalonu SPŠ Teplice. Tato očekávaná událost, která probíhala v areálu naší školy a částečně i na Benešově náměstí, přilákala…