8. ročník soutěže TECHNOwizz vyhlášen!

Publikováno:
Uvodni obrazek

Baví tě technika a chceš ukázat, co v tobě je? Přihlas se do 8. ročníku soutěže TECHNOwizz 2024/2025, kterou vyhlašuje dobročinný fond AGC Automotive Czech a.s.
ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací a pod záštitou FSI UJEP a FS TUL.

Soutěž je určena pro jednotlivé studenty nebo týmy (max. 3 žáci) všech ročníků středních škol a vyšších odborných škol oboru strojního, elektrotechnického, IT a ICT.

Témata:

  • Mechanická kontrola procesu pájení
  • Kamerové odečítání hodnot z HMI a monitorů
  • Začištění přetoků tzv. flashové enkapsulace
  • Detekce nečistot před procesem laminace

Každý ze studentů vítězného týmu (max. 3) získá odměnu 10.000 Kč a škola dostane příspěvek na vybavení školy ve výši 30.000 Kč. 

Jak jednotlivci, tak školní týmy musí zadání soutěže zpracovávat pod vedením odborného garanta tzn. vyučujícího školy a musí mít souhlas s účastí v soutěži od vedení školy.

Kritéria hodnocení v soutěži :

  • Implementovatelnost (praktičnost a použitelnost, náklady a zdroje, udržitelnost).
  • Technická realizace (kvalita a preciznost, funkčnost, inovativnost a originalita).
  • Prezentace řešení (kvalita prezentace – srozumitelnost, strukturovanost, vizuálnost, komunikační dovednosti, připravenost a profesionalita).
  • Technické zpracování návrhu (kompletnost a přehlednost, detaily).

Přihlásit se můžete u svého vyučujícího nebo paní Vachouškové. Uzávěrka příjmu přihlášek pro školy je 15. 10. 2024

Zadání je třeba zpracovat a odevzdat do 31. 1. 2025. Vyhlášení výsledků pak proběhne v dubnu 2025.

Nepřehlédněte

598e6e63-4996-4d27-a474-4d8aa8a18c0a

Fakulta strojní, Technické univerzity v Liberci (FS TUL) vyhlašuje SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VÝUKOVÝ MODEL z oblasti techniky nebo přírodních věd. Soutěž podporuje především týmovost, tvůrčí a kreativní myšlení. Je možné využít dostupné spojovací…

367034f1-780a-4f8c-9b45-11cf66e11986

Sportovní kurz tříd S2 a V2A naší průmyslovky se stal nezapomenutelným zážitkem plným sportu, soutěží a týmové spolupráce. Žáci se během kurzu zapojili do různorodých aktivit, které rozvíjely jejich fyzickou kondici, ale také posílily jejich…

IMG_9985

…a odstartuje Olympijský festival u jezera Most! Krásné jezero s jednou z nejčistších vod u nás, olympijská atmosféra i nekončící sportovní možnosti! Takový bude Olympijský festival. Už se nemůžeme dočkat!