TECHNOWIZZ - technická soutěž

Publikováno:

Dárcovský fond AGC Automotive Czech
ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací
vyhlašují
6. ročník soutěže s názvem „Technowizz“

NAJDOU SE ŠIKOVNÍ A PRACOVITÍ STUDENTI na SPŠ?

Soutěž se koná pod záštitou
Prof. Dr. Ing. Petra Lenfelda, FEng. Prorektora Technické Univerzity v Liberci
a
Ing. Jana Štěrby, PhD., proděkana Fakulty strojního inženýrství UJEP v Ústí n/L.

Cílem soutěže je přispět k rozvoji středních a vyšších odborných škol zaměřených na technické obory v regionu a motivovat jejich studenty k zdokonalování svých znalostí a praktických dovedností a umožnit jim tak následně snáze dosáhnout perspektivního pracovního uplatnění ve vystudovaných oborech

Pro koho je soutěž určena :
• pro studenty všech ročníků Středních a Vyšších odborných škol, kteří formou řádného denního studia studují obor strojní, elektrotechnický, chemický, obor materiálových věd, informačních a komunikačních technologií a jimi příbuzné obory.
• u studované školy nezáleží na zřizovateli (může se tedy jednat o školu soukromou, církevní, obecní či zřízenou krajským úřadem), ale sídlo školy musí být v kraji Ústeckém, Karlovarském, a Libereckém či v okrese Kladno, Mělník a Rakovník.

Kdo se soutěže může účastnit :
• jednotlivci z řad studentů;
• školní týmy čítající max. tři studenty.
Jak jednotlivci, tak školní týmy musí zadání soutěže zpracovávat pod vedením odborného garanta tzn. vyučujícího dané školy a musí mít souhlas s účastí v soutěži od vedení své školy.

Zadání soutěže (zpracovávaná témata) :
1. Technický návrh databáze a systému evidence sond, převodníků a propojovacích kabelů měřících sond viz příloha č. 1
2. Technický návrh na přenosný záznamník cyklů stroje, viz příloha č. 2
3. Návrh měřící stanice pro zakládání komponentů do matrice, viz příloha č. 3
4. Technický návrh na způsob čištění ETE odsávací lišty, viz příloha č. 4
5. Návrh univerzálního stojanu pro kontrolu skla ve zkušebně, viz příloha č. 5

Jaká je odměna pro vítěze :
Vítěz bude vyhlašován pro každé ze zpracovávaných témat zvlášť. Vítěz dané kategorie získá:
• Škola, kterou navštěvuje vítězný student či tým obdrží příspěvek na vybavení školy ve výši 30 000 Kč
• Odborný garant, jehož student či tým se umístí na prvním místě v některé z kategorií obdrží jednorázovou odměnu ve výši 5 000 Kč
• Student či tým studentů získá odměnu ve výši 10 000 Kč každý.
Jak se přihlásit :
• Přihláška do soutěže je jednoduchá a skládá se z vyplnění předepsaného formuláře zahrnujícího závazný výběr jednoho z vyhlášených tématických zadání. (jednotlivec i tým se může přihlásit do více tematických zadání a počet soutěžících z jedné školy není omezený).
• Přihlášku vyplněnou na PC i s podpisy garanta a vedení Vaší školy oskenujte a zašlete v elektronické podobě na e-mail nadace, a to nejpozději do pátku 14. října 2022. Instrukce pro odesílání e-mailu naleznete v přihlášce.
• Neúplné přihlášky nebudou zařazeny do soutěže.
• Po odeslání přihlášky máte minimálně 100 dní čas na přípravu a odevzdání zpracovaného návrhu řešení vybraného tematického zadání.
• V průběhu září 2022 budete mít příležitost zúčastnit se exkurze do výrobních zařízení společnosti AGC Automotive v Chudeřicích, kde bude prostor pro zodpovězení Vašich dotazů i pro prohlídku jednotlivých stanovišť vztahujících se k vyhlášeným tématům soutěže. Účast doporučujeme, pomůže Vám to snáze pochopit přesné zadání témat i výstupy, které se od Vás očekávají.
• Zpracované zadání je třeba vyplnit v českém jazyce na předepsaném formuláři a předložit v jednom originálu v tištěné podobě. Zároveň je třeba ji zaslat i v elektronické podobě na e-mail nadace. Instrukce pro odesílání e-mailu naleznete ve formuláři.
• Kompletní zpracované zadání je třeba doručit nejpozději do úterý 31. ledna 2023, a to pouze elektronicky na email alena@komunitninadace.cz .

Přihlášku je možné si stáhnout z webové stránky www.komunitninadace.cz v sekci „Informace pro žadatele-aktuální výzvy“. O dokumentaci si můžete rovněž zažádat na níže uvedeném kontaktu a bude Vám zaslána emailem (Alena Licková, programová asistentka, tel. 731 474 688, alena@komunitninadace.cz ).

Důležité milníky 6. ročníku soutěže :
• Exkurze do výrobních prostor společnosti AGC Automotive se uskuteční v průběhu září 2022. O přesném termínu a detailech konání akce budete včas emailem informováni.
• Uzávěrka příjmu přihlášek do soutěže je pátek 14. října 2022.
• Uzávěrka příjmu finálních prací (zpracovaného tematického zadání) je úterý 31.1. 2023.
• Ústní prezentace a obhajoby finálních prací proběhnou v polovině března 2023.
• Výsledek soutěže budou zveřejněn nejpozději do konce března 2023.

V případě jakýchkoliv nejasností se prosím obraťte na programového manažera pana Petra Veselého.
Petr Veselý - programový manažer, telefon: 731 474 577, e-mail: petr@komunitninadace.cz
Ústecká komunitní nadace, Karla IV. 400/11, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov, www.komunitninadace.cz

Nepřehlédněte

placeholder

Výrobní závod VITRABLOK, s.r.o. se sídlem v Duchcově hledá pro posílení týmu tvarování Strojníka sklářských automatů do nepřetržitého provozu. Více informací najdete v příloze.

Třídní schůzky pro (21 x 14.8 cm)

Dnes se na hotelovce konají třídní schůzky. Začínáme v 17:00. Seznam učeben najdete na recepci školy při vstupu do budovy. Těšíme se na vás!

AAP

Naše škola získala členství v programu AAP - Autodesk Academia program, který sdružuje desítky škol z České a Slovenské republiky. Cílem programu je posouvat úroveň technického vzdělání a nabízí řadu výhod pro naše žáky. Žáci mohou získat…