Jak vyplnit zápisový lístek?

Publikováno:

Pro uchazeče jsme připravili krátký návod, jak vyplnit zápisový lístek ke vzdělávání ve střední škole – vzor naleznete v příloze.

Zápisový lístek obdržíte na své základní škole, popř. vám jej vydá krajský úřad příslušný podle místa vašeho trvalého bydliště – žádost naleznete v příloze.

Společně se zápisovým lístkem prosím odevzdejte:

- 1 x průkazovou fotografii na žákovský průkaz ISIC (podepsanou na zadní straně)

- Žádost o vydání průkazu ISIC (vyplněnou a podepsanou spolu s poplatkem 350 Kč - žádost naleznete v příloze
- Vyplněný školní dotazník – údaje do školní matriky - dotazník naleznete v příloze
- Souhlas se zpracováním osobních údajů - GDPR /naleznete v příloze
- V případě výukových obtíží šetřených v PPP - doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC

1. Termín odevzdání zápisového lístku je nejpozději:

do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků

  1. Místo odevzdání zápisového lístku:
  2. Budova Hotelové školy: Smetanovo náměstí 786, 415 01 Teplice
  3. Budova Střední průmyslové školy: Benešovo náměstí 604/1, 415 01 Teplice (OA + SPŠ)
  4. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Přejeme hodně štěstí všem uchazečům v rámci vyhodnocení dalších kol přijímacího řízení

Nepřehlédněte

6B1C11EA-F1CB-4E87-BA5D-B7BA505A1EF9_1_105_c

Do druhé poloviny se přehoupla stáž ve Švédsku, žáci si užívají zaměstnaneckých benefitů v luxusních švédských autoservisech, pracují v dílnách a učí se novým dovednostem, které jsou pro jejich profesní dráhu nezbytné. Ve volném čase závodí na…

Banner 2

NNTB slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak žákům a jejich rodičům s řešením různých problémů a situací ve škole. Skrze NNTB můžete upozornit např. na šikanu mezi žáky, kyberšikanu, užívání návykových látek, sebepoškozování,…

70 let TUL oslavy

Technická univerzita v Liberci a její nejstarší Fakulta strojní letos slaví výročí 70 let od založení. Jubileum si nejrůznějšími akcemi připomíná po celý rok 2023. Těšit se můžete na workshopy, přednášky, koncerty, prohlídky laboratoří, výstavy,…