Jak vyplnit zápisový lístek?

Publikováno:

Pro uchazeče jsme připravili krátký návod, jak vyplnit zápisový lístek ke vzdělávání ve střední škole – vzor naleznete v příloze.

Zápisový lístek obdržíte na své základní škole, popř. vám jej vydá krajský úřad příslušný podle místa vašeho trvalého bydliště – žádost naleznete v příloze.

Společně se zápisovým lístkem prosím odevzdejte:

- 1 x průkazovou fotografii na žákovský průkaz ISIC (podepsanou na zadní straně)

- Žádost o vydání průkazu ISIC (vyplněnou a podepsanou spolu s poplatkem 350 Kč - žádost naleznete v příloze
- Vyplněný školní dotazník – údaje do školní matriky - dotazník naleznete v příloze
- Souhlas se zpracováním osobních údajů - GDPR /naleznete v příloze
- V případě výukových obtíží šetřených v PPP - doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC

1. Termín odevzdání zápisového lístku je nejpozději:

do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků

  1. Místo odevzdání zápisového lístku:
  2. Budova Hotelové školy: Smetanovo náměstí 786, 415 01 Teplice
  3. Budova Střední průmyslové školy: Benešovo náměstí 604/1, 415 01 Teplice (OA + SPŠ)
  4. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Přejeme hodně štěstí všem uchazečům v rámci vyhodnocení dalších kol přijímacího řízení

Nepřehlédněte

0 borci na SPŠ

SPŠ Teplice se díky nadšení a úsilí Michaela Kříže z V2A a garanta pana Jana Hrubého poprvé zúčastnila prestižní soutěže pro střední školy. Soutěž přilákala rekordních 12 týmů z celého Ústecka, Karlovarska a Liberecka, které soutěžily ve vytváření…

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, chtěli bychom Vám blahopřát k přijetí Vaší dcery/ Vašeho syna do 1. ročníku Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy a při této příležitosti Vám chceme sdělit několik základních informací, které se týkají začátku…

2. kolo

2. kolo přijímacího řízení slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí, nebo se v 1. kole nikam nehlásili (tito se ale v 2. kole mohou hlásit jen do nematuritních oborů). Důležité termíny: od 20. května 2024 –…