Office ARENA 23 - krásný úspěch SPŠ

Publikováno:
oficce_arena

celostátní soutěž v IT dovednostech s produkty MICROSOFT

Fakta o soutěži:

Školní – Krajské kolo

Celkem zapojeno do soutěže: 115 škol z ČR

Celkem zapojeno soutěžících : 4 274

 Finále dne 10.5.2023 - PRAHA

Celkem 15 finalistů kategorie B.

Výsledek: Michael Kříž ze třídy V1A se úspěšně se svojí prací probojoval až do finále kategorie B. V krajském kole získal 1. místo, v celostátním finále skončil v první desítce.

VELKÁ GRATULACE!

Poděkování patří i učiteli IT Janu Hrubému za několikaměsíční podporu svého žáka.

Soutěžící kategorie B v průběhu finále rovněž absolvovali testování z certifikace MOS (Microsoft Office Specialist). V ročníku Office Arena 2023 se jednalo o aplikaci MS Word. Michael splnil požadovaný počet bodů a odnesl si tak z finále i cennou mezinárodní certifikaci, dokládající Vaši schopnost pracovat s aplikacemi sady Office. Testy byly online v anglickém jazyce.

Těšíme se na naši účast v příštím roce.

Co je Office Arena?

Soutěž Office Arena dává žákům a studentům možnost otestovat své dovednosti v práci s aplikacemi Office a získat zpětnou vazbu pro další zlepšení. Cílem soutěže je motivovat žáky základních a studenty středních škol všech krajů České republiky k práci s moderními informačními technologiemi a pomoci jim tak zajistit lepší pozici nejen ve škole, ale i při vstupu na pracovní trh. Neméně důležité je dlouhodobé porovnání úrovně žáků a studentů v oblasti komunikačních dovedností a používání informačních technologií. 

Co je úkolem v soutěži?

Úkolem soutěžícího je prokázat velmi dobrou znalost kancelářských aplikací a ve vyšších kolech soutěže tuto znalost použít v reálném projektu. Ve finále je úkolem obhájit si své nápady před porotou, stát si za svými myšlenkami a dokázat svůj projekt prosadit. To všechno za pomoci Office aplikací, cloudových technologií a sdílení.

Nepřehlédněte

598e6e63-4996-4d27-a474-4d8aa8a18c0a

Fakulta strojní, Technické univerzity v Liberci (FS TUL) vyhlašuje SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VÝUKOVÝ MODEL z oblasti techniky nebo přírodních věd. Soutěž podporuje především týmovost, tvůrčí a kreativní myšlení. Je možné využít dostupné spojovací…

367034f1-780a-4f8c-9b45-11cf66e11986

Sportovní kurz tříd S2 a V2A naší průmyslovky se stal nezapomenutelným zážitkem plným sportu, soutěží a týmové spolupráce. Žáci se během kurzu zapojili do různorodých aktivit, které rozvíjely jejich fyzickou kondici, ale také posílily jejich…

Sportovní kurz 2. roč. 24 (2)

S potěšením oznamujeme, že sportovní kurz pro žáky 2. ročníků, který se konal od 3. do 7. června 2024 ve Starých Splavech se letos zdárně vyvedl. Žáci měli možnost zapojit se do různých sportovních aktivit včetně tenisu, fotbalu, badmintonu, beach…