Office ARENA 23 - krásný úspěch SPŠ

Publikováno:
oficce_arena

celostátní soutěž v IT dovednostech s produkty MICROSOFT

Fakta o soutěži:

Školní – Krajské kolo

Celkem zapojeno do soutěže: 115 škol z ČR

Celkem zapojeno soutěžících : 4 274

 Finále dne 10.5.2023 - PRAHA

Celkem 15 finalistů kategorie B.

Výsledek: Michael Kříž ze třídy V1A se úspěšně se svojí prací probojoval až do finále kategorie B. V krajském kole získal 1. místo, v celostátním finále skončil v první desítce.

VELKÁ GRATULACE!

Poděkování patří i učiteli IT Janu Hrubému za několikaměsíční podporu svého žáka.

Soutěžící kategorie B v průběhu finále rovněž absolvovali testování z certifikace MOS (Microsoft Office Specialist). V ročníku Office Arena 2023 se jednalo o aplikaci MS Word. Michael splnil požadovaný počet bodů a odnesl si tak z finále i cennou mezinárodní certifikaci, dokládající Vaši schopnost pracovat s aplikacemi sady Office. Testy byly online v anglickém jazyce.

Těšíme se na naši účast v příštím roce.

Co je Office Arena?

Soutěž Office Arena dává žákům a studentům možnost otestovat své dovednosti v práci s aplikacemi Office a získat zpětnou vazbu pro další zlepšení. Cílem soutěže je motivovat žáky základních a studenty středních škol všech krajů České republiky k práci s moderními informačními technologiemi a pomoci jim tak zajistit lepší pozici nejen ve škole, ale i při vstupu na pracovní trh. Neméně důležité je dlouhodobé porovnání úrovně žáků a studentů v oblasti komunikačních dovedností a používání informačních technologií. 

Co je úkolem v soutěži?

Úkolem soutěžícího je prokázat velmi dobrou znalost kancelářských aplikací a ve vyšších kolech soutěže tuto znalost použít v reálném projektu. Ve finále je úkolem obhájit si své nápady před porotou, stát si za svými myšlenkami a dokázat svůj projekt prosadit. To všechno za pomoci Office aplikací, cloudových technologií a sdílení.

Nepřehlédněte

1

Děkujeme p. Milanu Stryjovi za unikátní fotografie naší školy.

Škola z Mlýnské ul.

Vážení návštěvníci a přátelé školy, rádi bychom Vám poděkovali za Váš čas, který jste s námi strávili při tradičním otevření 129leté školní věže v rámci 869. Lázeňské sezóny v Teplicích. Doufáme, že jste si odnesli jen samé příjemné zážitky 🤩. Během…

Škola z Mlýnské ul.

V rámci zahájení Lázeňské sezóny se studenti školské rady rozhodli zpříjemnit tento den soutěžemi v rámci následujícího Mezinárodního dne dětí. Studenti si připravili 6 stanovišť, a to překážkovou dráhu, stříhání bonbónů, skákání přes švihadlo na…