Hotelová škola – Důležité informace

07B086F9-3647-42FB-A1B9-8134235869CD

Ve dnech 25. až 26. března 2024 obdrží všichni zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů prostřednictvím systému DiPSy nebo doporučeně poštou vyrozumění o registraci přihlášky a přidělení registračního čísla. Toto registrační číslo…

07B086F9-3647-42FB-A1B9-8134235869CD

Ve dnech 12. až 14. března 2024 obdrží všichni zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce nebo doporučeně poštou vyrozumění o registraci přihlášky a přidělení registračního čísla. Toto…

Návrh bez názvu (26)

Ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, p. o, stanovil v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,…

Untitled design

V příloze naleznete termíny ZZ pro jaro 2024.

Untitled design

V příloze naleznete termíny pro MZ jaro 2024.

web 3

Naše škola se od letošního roku stává partnerem jazykové školy Lingua Centrum a budova Obchodní akademie bude nově zkušebním místem, kde budou moci všichni zájemci z řad žáků středních škol, ale také jazykoví nadšenci z řad veřejnosti, zkoušku…