Sociální činnost

Ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, v souladu s § 77 - §82 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách v platném znění, určuje nabídku, formu a termíny konání povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro jarní i podzimní zkušební období v roce 2024 takto: viz. přílohy.


Ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice stanovil podle §19 odst. 3 vyhlášky 177/2009 Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou:
Písemné práce z českého jazyka a literatury a písemné práce z cizího jazyka budou žáci ručně zapisovat do formulářů připravených školou.
Výjimkou jsou pouze žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek, kteří mají v posudku uvedeno použití PC pro písemné práce.

Dále ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice stanovil podle §120  vyhlášky 177/2009 Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou:

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky společné i profilové části mají upravené podmínky těchto zkoušek dle vlastního doporučení školského poradenského zařízení.