Hotelnictví - čtyřletý studijní obor s maturitou

Publikováno:
XT038032

65-42-M/01

Obor Hotelnictví a turismus je rozdělen do dvou částí, první dva roky jsou věnovány spíš gastronomii, vaření, obsluze. Další dva roky je studium zaměřeno na cestovní ruch,  turismus, průvodcování. Celé studium obsahuje spoustu hodin cizích jazyků (4 hodiny angličtiny a čtyři němčiny po celou dobu studia). 13 týdnů praxe zajistí žákům plynulý přechod do pracovního prostředí. Zkušenost ze zahraničí také usnadňuje zařazení absolventů do pracovního procesu.

V reakci na revizi Rámcových vzdělávacích plánů je od 1. září 2022 zaveden do výuky nový Školní vzdělávací program. Podle nového ŠVP se vzdělají od září 2022 první ročníky, druhé až čtvrté pokračují podle platného ŠVP z roku 2018 a to až do konce svého studia.

V připojených souborech lze nalézt zkrácený učební plán oboru Hotelnictví a kompletní verzi školního vzdělávacího programu.

Nepřehlédněte

Fulbrightgrantees_19_09_23_267

Díky spolupráci s Fulbrightovou komisí na budoucí školní rok jsme se zúčastnili slavnostního přivítání amerických stipendistů. Program dne začal v Senátu České republiky. Stipendisty, mentory a ředitele škol přijal předseda Senátu pan Miloš Vystrčil…

ADC08113-B3BE-4EB4-A913-046AB22C51B9

Jarmark chutí již potřetí bavil Tepličany. Byli jsme přímou součástí, vařili jsme na pódiu s paní učitelkou Opavovou a měli jsme stánek s našimi koláči a makronkami. Překvapili současní prváci, kteří se aktivně zapojili a byli platnou součástí…

Banner 1

Naše škola se zapojila do platformy Nenech to být (NNTB). NNTB slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak žákům a jejich rodičům s řešením různých problémů a situací ve škole. Skrze NNTB můžete upozornit např. na šikanu mezi žáky,…