Německý jazyk pro mírně pokročilé

Publikováno:

Začátek kurzu: 18. 9. 2023

Kód kurzu: 8706

Cena: 3.900,- Kč

Hodinová dotace: 60

Kdy: Pondělí

Čas: 16:00 - 17:30

Lektor - Mgr. Miroslav Stojčenko


Kurz je určen zájemcům, kteří již mají s jazykem zkušenosti. Zájemci o kurz by měli umět říci několik vět o sobě, jednoduše se domluvit v běžných situacích (v obchodě, v restauraci, na poště, v bance, u lékaře, telefonický rozhovor, ve městě, v cestovní kanceláři, v hotelu) a měli by zvládnout konverzaci na běžná témata (rodina, všední den a víkend, svátky a kulturní události, nakupování, komunikace, počasí, dovolená a cestování, zdraví a nemoci). Dále by měli správně používat slovesa v přítomném a minulém čase (krátký i složený minulý čas), základy trpného rodu, stupňování příd. jmen a příslovcí, předložky a spojky, souvětí a vedlejší věty.

Náplň kurzu: V kurzu se budeme věnovat zejména zlepšení komunikačních dovedností, rozšíření slovní zásoby, trénování schopnosti porozumění mluvenému a psanému textu a v potřebné míře i gramatice. Cílem kurzu je, abyste se zdokonalili v komunikační úrovni jazyka a abyste se německy domluvili v běžných situacích, do kterých se jako turista dostanete. 

Přesný začátek kurzu bude v brzké době upřesněn.


V případě dotazů ohledně výuky zavolejte telefonní číslo 777 081 679, rádi Vám všechny dotazy zodpovíme. Přihlásit se můžete na telefonním čísle 777 081 679 nebo e-mailem na stojcenko@sostp.cz .

 

Nepřehlédněte

598e6e63-4996-4d27-a474-4d8aa8a18c0a

Fakulta strojní, Technické univerzity v Liberci (FS TUL) vyhlašuje SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VÝUKOVÝ MODEL z oblasti techniky nebo přírodních věd. Soutěž podporuje především týmovost, tvůrčí a kreativní myšlení. Je možné využít dostupné spojovací…

367034f1-780a-4f8c-9b45-11cf66e11986

Sportovní kurz tříd S2 a V2A naší průmyslovky se stal nezapomenutelným zážitkem plným sportu, soutěží a týmové spolupráce. Žáci se během kurzu zapojili do různorodých aktivit, které rozvíjely jejich fyzickou kondici, ale také posílily jejich…

Sportovní kurz 2. roč. 24 (2)

S potěšením oznamujeme, že sportovní kurz pro žáky 2. ročníků, který se konal od 3. do 7. června 2024 ve Starých Splavech se letos zdárně vyvedl. Žáci měli možnost zapojit se do různých sportovních aktivit včetně tenisu, fotbalu, badmintonu, beach…