Spolupráce s univerzitou jde na hotelovce do finále

Publikováno:
0__20210623_1100250

Škola je zapojena do projektu „Rozvoj esenciálních myšlenkových dovedností v demokratické společnosti“. Hlavním obsahem a cílem projektu je tvorba, implementace a testování didaktických materiálů, rozvíjejících žáka v souvislosti s rozvojem porozumění čtenému, schopnosti řešit problémy aj. Vybraní učitelé ve spolupráci se svými vysokoškolskými mentory z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem prováděli již během minulého školního roku ve vybraných třídách testování zkušebních pracovních listů a v tomto školním roce vytvářeli zbrusu nové didaktické materiály, které v hodinách literatury a společenských věd ověřovali a společně s žáky následně na základě akčního výzkumu upravovali. Projekt je bezpochyby přínosem nejen pro samotné žáky, ale i pedagogy. Nyní jsou vytvořená portfolia podrobována odborné kritice a jakmile proběhnou finální úpravy, budeme je používat v běžné výuce.

Mgr. Josef Huf, Mgr. Pavla Jarolímková

Fotogalerie

Nepřehlédněte

Fulbrightgrantees_19_09_23_267

Díky spolupráci s Fulbrightovou komisí na budoucí školní rok jsme se zúčastnili slavnostního přivítání amerických stipendistů. Program dne začal v Senátu České republiky. Stipendisty, mentory a ředitele škol přijal předseda Senátu pan Miloš Vystrčil…

ADC08113-B3BE-4EB4-A913-046AB22C51B9

Jarmark chutí již potřetí bavil Tepličany. Byli jsme přímou součástí, vařili jsme na pódiu s paní učitelkou Opavovou a měli jsme stánek s našimi koláči a makronkami. Překvapili současní prváci, kteří se aktivně zapojili a byli platnou součástí…

Banner 1

Naše škola se zapojila do platformy Nenech to být (NNTB). NNTB slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak žákům a jejich rodičům s řešením různých problémů a situací ve škole. Skrze NNTB můžete upozornit např. na šikanu mezi žáky,…