Spolupráce s univerzitou jde na hotelovce do finále

Publikováno:
0__20210623_1100250

Škola je zapojena do projektu „Rozvoj esenciálních myšlenkových dovedností v demokratické společnosti“. Hlavním obsahem a cílem projektu je tvorba, implementace a testování didaktických materiálů, rozvíjejících žáka v souvislosti s rozvojem porozumění čtenému, schopnosti řešit problémy aj. Vybraní učitelé ve spolupráci se svými vysokoškolskými mentory z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem prováděli již během minulého školního roku ve vybraných třídách testování zkušebních pracovních listů a v tomto školním roce vytvářeli zbrusu nové didaktické materiály, které v hodinách literatury a společenských věd ověřovali a společně s žáky následně na základě akčního výzkumu upravovali. Projekt je bezpochyby přínosem nejen pro samotné žáky, ale i pedagogy. Nyní jsou vytvořená portfolia podrobována odborné kritice a jakmile proběhnou finální úpravy, budeme je používat v běžné výuce.

Mgr. Josef Huf, Mgr. Pavla Jarolímková

Fotogalerie

Nepřehlédněte

Brontosaurus foto

Dobrovolnické víkendovky plné zážitků. Více informací naleznete v přiloženém letáku. https://brontosaurus.cz/ Kdo se přidá?

IMG_7189

Žáci prvního ročníku oboru sociální činnost v rámci výuky sociální činnosti vyráběli velikonoční truhlíky. Materiál jsme získali z Technického klubu při ZŠ Bílina. Žáci si vyzkoušeli práci se dřevem, ergoterapii, kterou mohou následně využít při…

republika-ig (002)

Poslední volná místa: spolek  MOB -   Mladí občané, z.s.  zve studenty HOP na třetí část " Republika " našeho tradičního projektu Akademie Mladých občanů. MOB Akademie je soutěžně-vzdělávací projekt s několikaletou tradicí, který přibližuje…