PŘÍPRAVNÉ e-KURZY 2022 z Čj a Ma pro žáky ZŠ

Publikováno:

Milí žáci 9. ročníků, opět pro vás připravujeme sérii přípravných e-kurzů na přijímací zkoušky na střední školu z ČESKÉHO JAZYKA a MATEMATIKY. Každý se bude konat 1x týdně v odpoledních hodinách. Můžete se s námi spojit online přes MS Teams.

ZÁJEMCI, přihlaste se kliknutím na následující odkaz: Přihlášení na přípravné kurzy.

Nebo použijte QR kód:

Přímé odkazy na kurzy (v den konání se kliknutím připojíte ke schůzce):

HOP – Přípravný e-kurz z Českého jazyka

HOP – Přípravný e-kurz z Matematiky

Kurzy jsou připraveny dle podkladů organizace CERMAT a vedou je zkušení učitelé. Každá lekce trvá cca Čj – 60 min, Ma – 90 min.

Žák se může zúčastnit všech nebo jen vybraných lekcí. Vysílat budeme online přes MS Teams. Odkaz na přihlášení naleznete výše.

Termíny a téma lekcí:

Český jazyk: pondělí od 15:00 h

  1. 21.2. Pravopis
  2. 28.2. Stylistika
  3. 7.3. Skladba
  4. 14.3. Orientace v textu – textové úlohy

Matematika: úterý od 16:00 h

  1. 22.2 Zlomky, algebraické výrazy
  2. 1.3. Lineární rovnice a jejich soustavy, slovní úlohy
  3. 8.3. Jednoduchá a složená trojčlenka, procenta
  4. 15.3. Pythagorova věta, obvody a obsahy rovinných obrazců, povrchy a objemy těles

Jsme připraveni vám pomoci zvládnout letošní přijímací zkoušky. Těšíme se na vás.

Tým učitelů

TEPLICKÝ DENÍK

Přípravné e-kurzy z Čj a Ma na přijímačky na SŠ jsou zdarma - Teplický deník (denik.cz)

Fotogalerie

Nepřehlédněte

2 stroj

Studenti 2. ročníku Petr Kára a Petr Vykouk se 1. 12. 2023 zúčastnili soutěže v 3D tisku na Technické univerzitě v Liberci. Po několikaměsíčním snažení vezli na univerzitu své dílo. Sice se neumístili mezi prvními třemi týmy, ale domů si vezou cenné…

IMG_1077

Díky dlouhodobé spolupráci s mezinárodní firmou Edgewell měli žáci druhých ročníků možnost seznámit se s provozem výrobního podniku zaměřeného na výrobu jednorázových holítek. Dopoledne jsme strávili poznáváním celého výrobního procesu v této…

1 třída

Mysleli jste, že ekonomie je jen pro dospělé? Omyl! 21. 11. 2023 ožila Obchodní akademie soutěžním duchem u příležitosti 6. ročníku soutěže "Mladý ekonom". Hlavními hvězdami byli žáci základních škol - ti, co sedí možná právě teď vedle vás ve třídě!…