PŘÍPRAVNÉ e-KURZY 2022 z Čj a Ma pro žáky ZŠ

Publikováno:

Milí žáci 9. ročníků, opět pro vás připravujeme sérii přípravných e-kurzů na přijímací zkoušky na střední školu z ČESKÉHO JAZYKA a MATEMATIKY. Každý se bude konat 1x týdně v odpoledních hodinách. Můžete se s námi spojit online přes MS Teams.

ZÁJEMCI, přihlaste se kliknutím na následující odkaz: Přihlášení na přípravné kurzy.

Nebo použijte QR kód:

Přímé odkazy na kurzy (v den konání se kliknutím připojíte ke schůzce):

HOP – Přípravný e-kurz z Českého jazyka

HOP – Přípravný e-kurz z Matematiky

Kurzy jsou připraveny dle podkladů organizace CERMAT a vedou je zkušení učitelé. Každá lekce trvá cca Čj – 60 min, Ma – 90 min.

Žák se může zúčastnit všech nebo jen vybraných lekcí. Vysílat budeme online přes MS Teams. Odkaz na přihlášení naleznete výše.

Termíny a téma lekcí:

Český jazyk: pondělí od 15:00 h

  1. 21.2. Pravopis
  2. 28.2. Stylistika
  3. 7.3. Skladba
  4. 14.3. Orientace v textu – textové úlohy

Matematika: úterý od 16:00 h

  1. 22.2 Zlomky, algebraické výrazy
  2. 1.3. Lineární rovnice a jejich soustavy, slovní úlohy
  3. 8.3. Jednoduchá a složená trojčlenka, procenta
  4. 15.3. Pythagorova věta, obvody a obsahy rovinných obrazců, povrchy a objemy těles

Jsme připraveni vám pomoci zvládnout letošní přijímací zkoušky. Těšíme se na vás.

Tým učitelů

TEPLICKÝ DENÍK

Přípravné e-kurzy z Čj a Ma na přijímačky na SŠ jsou zdarma - Teplický deník (denik.cz)

Fotogalerie

Nepřehlédněte

0 borci na SPŠ

SPŠ Teplice se díky nadšení a úsilí Michaela Kříže z V2A a garanta pana Jana Hrubého poprvé zúčastnila prestižní soutěže pro střední školy. Soutěž přilákala rekordních 12 týmů z celého Ústecka, Karlovarska a Liberecka, které soutěžily ve vytváření…

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, chtěli bychom Vám blahopřát k přijetí Vaší dcery/ Vašeho syna do 1. ročníku Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy a při této příležitosti Vám chceme sdělit několik základních informací, které se týkají začátku…

2. kolo

2. kolo přijímacího řízení slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí, nebo se v 1. kole nikam nehlásili (tito se ale v 2. kole mohou hlásit jen do nematuritních oborů). Důležité termíny: od 20. května 2024 –…