Mladý ekonom města Teplic

Publikováno:
39_1._misto_u_veze

Obchodní akademie Teplice pořádala 22. 11. 2022 po roce již 4. ročník soutěže Mladý ekonom města Teplic. Celkem deset týmů ze sedmi základních škol teplicka zahájilo klání úderem deváté hodiny. Celá soutěž se nesla, jak jinak než v duchu peněz. Kromě znalostního testu, žáci absolvovali soutěž v psaní hmatovou metodou, prezentaci na téma „Peníze“, Kahoot v angličtině a v neposlední řadě „Týmovou spolupráci“.
První místo obsadil tým ze ZŠ U Nových lázní ve složení Gerstdorf Adam, Kratochvílová Eliška a Vlková Laura. Na druhém místě skončil tým ZŠsRVHV Maršovská ve složení Simová Alžběta, Poštolková Simona a Brož Matěj. Třetí příčka patří družstvu ze ZŠ Proboštov ve složení Chládok Ivan, Sloup Filip a Zušťák Prokop. V bonusové soutěži o nejlepšího písaře vyhrál Sloup Filip ZŠ Proboštov a absolutním vítězem se stala Laura Vlková ze ZŠ U Nových lázní.
Za podporu a sponzorské dary děkujeme Statutárnímu městu Teplice a společnostem Agro Teplice, Edgewell, AGC AUTOMOTIVE CZECH, A.S., Botanické zahradě Teplice, České spořitelně, a. s. a ČSOB, a. s.
Za účast v porotě a objektivní posuzování výkonů jednotlivých týmů děkujeme:
Paní Ing. Jitce Bauerové – personalistce Edgewell, panu Ing. Petru Šílovi, řediteli Botanické zahrady Teplice, Paní Ing. Kamile Škrabalové Sodomkov, ředitelce pobočky České spořitelny a panu Ing. Jiřímu Uhmanovi, MBA, odbornému asistentovi na UJEP.

Všem týmům i hostům děkujeme za účast a věříme, že Vás soutěže bavily a den strávený na Obchodní akademii Teplice jste si užili.
Za tým organizátorů Ing. Zdeňka Kovácsová

Nepřehlédněte

Návrh bez názvu (6)

Od 1. července začínají školní prázdniny, během kterých se mnozí z vás zapojí do prázdninových brigád. Pro tyto aktivity budete potřebovat potvrzení o studiu. Pokud jste si ho ještě nevyzvedli, můžete o něj jednoduše požádat online a potvrzení…

placeholder

Opravné a dodatečné zkoušky se konají ve středu 28. 8. 2024 a ve čtvrtek 29. 8. 2024. Žáci oboru Obchodní akademie jsou očekáváni v budově v Poštovní ulici, a to v den zahájení zkoušek - 28. 8. 2024 v 8:00 h. Kdo má opravné i dodatečné zkoušky,…