Mladý ekonom města Teplic

Publikováno:
39_1._misto_u_veze

Obchodní akademie Teplice pořádala 22. 11. 2022 po roce již 4. ročník soutěže Mladý ekonom města Teplic. Celkem deset týmů ze sedmi základních škol teplicka zahájilo klání úderem deváté hodiny. Celá soutěž se nesla, jak jinak než v duchu peněz. Kromě znalostního testu, žáci absolvovali soutěž v psaní hmatovou metodou, prezentaci na téma „Peníze“, Kahoot v angličtině a v neposlední řadě „Týmovou spolupráci“.
První místo obsadil tým ze ZŠ U Nových lázní ve složení Gerstdorf Adam, Kratochvílová Eliška a Vlková Laura. Na druhém místě skončil tým ZŠsRVHV Maršovská ve složení Simová Alžběta, Poštolková Simona a Brož Matěj. Třetí příčka patří družstvu ze ZŠ Proboštov ve složení Chládok Ivan, Sloup Filip a Zušťák Prokop. V bonusové soutěži o nejlepšího písaře vyhrál Sloup Filip ZŠ Proboštov a absolutním vítězem se stala Laura Vlková ze ZŠ U Nových lázní.
Za podporu a sponzorské dary děkujeme Statutárnímu městu Teplice a společnostem Agro Teplice, Edgewell, AGC AUTOMOTIVE CZECH, A.S., Botanické zahradě Teplice, České spořitelně, a. s. a ČSOB, a. s.
Za účast v porotě a objektivní posuzování výkonů jednotlivých týmů děkujeme:
Paní Ing. Jitce Bauerové – personalistce Edgewell, panu Ing. Petru Šílovi, řediteli Botanické zahrady Teplice, Paní Ing. Kamile Škrabalové Sodomkov, ředitelce pobočky České spořitelny a panu Ing. Jiřímu Uhmanovi, MBA, odbornému asistentovi na UJEP.

Všem týmům i hostům děkujeme za účast a věříme, že Vás soutěže bavily a den strávený na Obchodní akademii Teplice jste si užili.
Za tým organizátorů Ing. Zdeňka Kovácsová

Nepřehlédněte

Brontosaurus foto

Dobrovolnické víkendovky plné zážitků. Více informací naleznete v přiloženém letáku. https://brontosaurus.cz/ Kdo se přidá?

Na svahu

Sérii lyžařských výcviků našich škol ukončuje třída stojařů a ajťáků z teplické průmyslovky. Dobré sněhové podmínky a dobrou stravu si užívají na svazích Harrachova v penzionu Tesla. Po týdnu na horách již lyžují úplně všichni včetně nováčků.…

IMG_7189

Žáci prvního ročníku oboru sociální činnost v rámci výuky sociální činnosti vyráběli velikonoční truhlíky. Materiál jsme získali z Technického klubu při ZŠ Bílina. Žáci si vyzkoušeli práci se dřevem, ergoterapii, kterou mohou následně využít při…