Ředitel školy zveřejnil kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2024/2025

Publikováno:
2. kolo

2. kolo přijímacího řízení slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí, nebo se v 1. kole nikam nehlásili (tito se ale v 2. kole mohou hlásit jen do nematuritních oborů).

Důležité termíny:

od 20. května 2024 – v DIPSY uvidíte kompletní seznam škol, které vypisují volná místa ve 2. kole včetně kapacit oborů

od 21. do 24. května 2024 – podáváte přihlášky do 2. kola stejně jako v kole prvním, seřazené dle priority podané buď plně digitálně přes DIPSY, hybridně výpisem z DIPSY či plně papírově

18., 19., 20. června 2024 – máte ve škole možnost nahlížet do spisu

21. června 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky (v DIPSY, na webu a úřední desce školy)

Přejeme hodně štěstí všem uchazečům maturitních, učebních oborů i nástavbového studia v rámci vyhodnocení přijímacího řízení.

Nepřehlédněte

598e6e63-4996-4d27-a474-4d8aa8a18c0a

Fakulta strojní, Technické univerzity v Liberci (FS TUL) vyhlašuje SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VÝUKOVÝ MODEL z oblasti techniky nebo přírodních věd. Soutěž podporuje především týmovost, tvůrčí a kreativní myšlení. Je možné využít dostupné spojovací…

367034f1-780a-4f8c-9b45-11cf66e11986

Sportovní kurz tříd S2 a V2A naší průmyslovky se stal nezapomenutelným zážitkem plným sportu, soutěží a týmové spolupráce. Žáci se během kurzu zapojili do různorodých aktivit, které rozvíjely jejich fyzickou kondici, ale také posílily jejich…

Sportovní kurz 2. roč. 24 (2)

S potěšením oznamujeme, že sportovní kurz pro žáky 2. ročníků, který se konal od 3. do 7. června 2024 ve Starých Splavech se letos zdárně vyvedl. Žáci měli možnost zapojit se do různých sportovních aktivit včetně tenisu, fotbalu, badmintonu, beach…